Sklep internetowy využívá cookie

Ta strona używa plików cookie w celu świadczenia usług, personalizacji reklam lub analizy wejść. Przeglądając stronę zgadzasz się z tym.

Ustawienia plików cookie

Twoja prywatność jest ważna. Poniżej możesz wybrać ustawienia dotyczące plików cookie.

Polityka prywatności (RODO)

Ten dokument opisuje, w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazujesz. Znajdziesz tu również informacje o tym, jak skontaktować się z nami, jeśli masz pytania dotyczące danych osobowych. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora

Firma lub imię i nazwisko:  PPHU JAWO
Siedziba:  Kady, ul. Okrężna 18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
IČO:  5291695787
Tel.:  +48 600 034 792
E-mail:  marcin@jawotex.pl

Jakie dane osobowe zbieramy?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem doručení objednané zásilky nebo realizaci nabízené služby na základě plnění uzavřené smlouvy. K doručení zásilky potřebujeme Jméno, Příjmení, Dodací adresu, Fakturační adresu, E-mail a platební údaje dle typu platby.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej przy wysłaniu zamówienia, w następujących celach:

 • Informowanie o statusie zamówienia.
 • Dostawa zamówionego towaru.
 • Tworzenie konta osobistego z możliwością ustawienia swojej prywatności.
 • Rozstrzyganie ewentualnych reklamacji.
 • Informacje o nowościach produktowych.
 • E-mail kontaktowy z zapytania doradczego.

Potrzebujemy również adresu e-mail, abyśmy mogli informować Cię o zniżkach i wydarzeniach specjalnych, konkursach i innych ciekawych nowościach. Musisz wyrazić świadomą zgodę na tę rozszerzoną komunikację marketingową. Zgoda jest potwierdzana e-mailem, który został wysłany do Ciebie w momencie wysłania zamówienia lub poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na te e-maile.

Jeśli nie chcesz otrzymywać tych informacji, masz możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Tę opcję znajdziesz w stopce każdego e-maila lub w sekcji prywatności swojego konta. Możesz również skontaktować się z powyższym e-mailem do osoby upoważnionej.

Jakie dane osobowe udostępniamy stronom trzecim?

Sklep internetowy jest połączony z kilkoma aplikacjami stron trzecich, które dalej przetwarzają dane w swoim celu. Pełny przegląd aplikacji innych firm używanych przez nasz sklep internetowy można znaleźć w sekcji Prywatność na swoim koncie.

Jeśli nie wysłałeś zamówienia i nie założyłeś konta osobistego, to sklep internetowy nie przekazał żadnych danych osobowych do aplikacji innej firmy. Zbieramy informacje o Twoim komputerze za pośrednictwem aplikacji innych firm. Dane te są anonimowe. Nie mogą zidentyfikować Cię jako osoby i są wykorzystywane wyłącznie do tworzenia statystyk i ich późniejszej analizy.

Czas przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie przez nas danych osobowych będzie odbywać się w czasie trwania umowy. Śledzimy tworzenie umowy kupna, która rozpoczyna się od dostarczenia zamówienia lub wysłania zgody na komunikację marketingową. Okres ten wynosi 2 lata. Po tym czasie archiwizujemy tylko dokumenty przewidziane prawem.

Jak używamy plików cookie

Używamy dwóch rodzajów plików cookie. Własny, który służy bezpośrednio do prowadzenia e-sklepu. Przechowujemy ulubione produkty, produkty dodane do koszyka lub produkty do porównania. Używamy również plików cookie stron trzecich, które anonimowo przechowują informacje o wizycie w e-sklepie. Można je następnie wykorzystać do celów analitycznych lub marketingowych. Wszystkie informacje w plikach cookie, które przechowujemy są anonimowe. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz tutaj.

Jakie procedury bezpieczeństwa stosujemy w zakresie przechowywania danych osobowych?

Usługodawca podjął i utrzymuje takie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi do danych osobowych, ich zmianie, zniszczeniu lub utracie, nieautoryzowanemu przekazaniu, innym nieuprawnionym przetwarzaniu, a także innym nadużyciom danych osobowych.

 1. Anonimizacja danych osobowych.
 2. Możliwość przywrócenia dostępności i dostępu do danych osobowych w odpowiednim czasie oraz w przypadku incydentów fizycznych lub technicznych.
 3. Proces regularnego testowania, oceny i oceny skuteczności stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania.
 4. Wielopoziomowa zapora.
 5. Ochrona antywirusowa i kontrola nieautoryzowanego dostępu.
 6. Szyfrowana transmisja danych za pomocą technologii informatycznych.
 7. Dostęp do danych osobowych wyłącznie uprawnionym osobom Usługodawcy.
 8. Serwery z danymi osobowymi zamknięte w serwerowni.

Jak możesz sprawdzić podane przez Ciebie dane osobowe?

Jeśli jesteś naszym klientem (wysłałeś co najmniej jedno zamówienie), dostępne jest dla Ciebie konto osobiste. Tutaj w zakładce Prywatność znajdziesz przegląd danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat oraz w jakim celu je przetwarzamy.

Tutaj znajdziesz również przegląd osób trzecich, które ingerują w nasz sklep internetowy i którym przekazujemy Twoje dane osobowe.

W tym miejscu masz możliwość kontrolowania zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych, a także istnieje możliwość wycofania zgód lub całego konta oraz usunięcia swoich danych osobowych.

Ogólne warunki

 1. Klient przekazuje sprzedającemu swoje dane osobowe w celu zawarcia umowy kupna ze sprzedawcą oraz prawidłowego czasu trwania stosunku prawnego między klientem a sprzedawcą ustanowionego przez zawartą umowę kupna. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w pełnym zakresie niniejszego artykułu nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.
 2. Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich udostępnienie podmiotom trzecim na poniższych warunkach.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.
 4. W przypadku, gdy kupujący uzna, że ​​sprzedawca lub podmiot przetwarzający przetwarza jego dane osobowe, co jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego kupującego lub sprzeczne z prawem, w szczególności gdy dane osobowe są nieprawdziwe ze względu na cel ich przetwarzanie może:
 5. Ppoprosić sprzedawcę lub przetwórcę na jego adres e-mail lub pisemnie o wyjaśnienie,
 6. Żądać od sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego, zwracając się na jego adres e-mail lub pisemnie, do naprawienia powstałej w ten sposób sytuacji
 7. Jeśli kupujący zażąda informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do przekazania tych informacji na swój adres e-mail lub pisemnie pocztą. Sprzedawca ma prawo żądać rozsądnej zapłaty za udzielenie informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji, w przypadku powtórnego wniosku.
 8. Sprzedawca jest należycie zarejestrowanym administratorem danych osobowych. Dane osobowe klientów są zabezpieczone przed nadużyciem. Postępowanie z danymi osobowymi klientów regulują odpowiednie przepisy ustawy nr 110/2019 Dz.U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw z późniejszymi zmianami.
 9. Wszelkie błędy, pytania, wycieki lub niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych możesz zgłaszać do odpowiedniego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (ÚOOÚ)