Sklep internetowy używa plików cookie

Na naszej stronie używamy plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne, podczas gdy inne pomagają nam udoskonalić tę witrynę i wygodę użytkownika. Czy zgadzasz się na użycie wszystkich plików cookie?

Ustawienia cookies

Twoja prywatność jest ważna. Możesz wybrać ustawienia plików cookie poniżej.

Ochrona danych osobowych (RODO)

Wersja dokumentu: 1.1.2018_001

Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazałeś. Znajdziesz tu również informacje, jak się z nami skontaktować, jeśli masz pytania dotyczące Twoich danych osobowych. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych:

Firma lub imię i nazwisko: PPHU JAWO
Siedziba firmy:  Kady, ul. Okrężna 18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
Tel: +48 227 552 675
E-mail: marcin@jawotex.pl

Jaki rodzaj danych osobowych gromadzimy?

Dane osobowe zbieramy wyłącznie w celu dostarczenia zamówionej przesyłki lub realizacji oferowanej usługi na podstawie wykonania zawartej umowy. Do dostarczenia przesyłki potrzebujemy Imię, Nazwisko, Adres dostawy, Adres rozliczeniowy, E-mail oraz dane dotyczące płatności w zależności od rodzaju płatności.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy powstałej w momencie złożenia zamówienia, w następujących celach:

 • Informowanie o statusie zamówienia.
 • Dostarczenie zamówionego towaru.
 • Założenie konta osobistego z możliwością ustawienia prywatności.
 • Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.
 • Informowania o nowościach produktowych.
 • E-mail kontaktowy z porady dotyczącej zapytania ofertowego.​

Twój adres e-mail jest nam również potrzebny do informowania Cię o rabatach i ofertach specjalnych, konkursach i innych ciekawych nowościach. Na taką rozszerzoną komunikację marketingową musisz wyrazić świadomą zgodę. Zgoda jest udzielana poprzez potwierdzenie wiadomości e-mail wysłanej do Ciebie po złożeniu zamówienia lub poprzez wypełnienie formularza w celu zapisania się na te e-maile.

Jeśli nie chcesz otrzymywać tych informacji, masz możliwość usunięcia swojej zgody w dowolnym momencie. Opcję tę można znaleźć w stopce każdej wiadomości e-mail lub w sekcji prywatności na swoim koncie. Możesz również skontaktować się z osobą upoważnioną pod powyższym adresem e-mail.

Jakie dane osobowe udostępniamy podmiotom trzecim?

Sklep internetowy jest połączony z kilkoma aplikacjami stron trzecich, które dalej przetwarzają dane w swoim celu. Pełną listę aplikacji stron trzecich, z których korzysta nasz e-sklep, znajdziesz w sekcji Prywatność na swoim koncie.

Jeśli nie złożyłeś zamówienia i nie utworzyłeś osobistego konta, e-sklep nie przekazał żadnych danych osobowych do aplikacji stron trzecich. Za pośrednictwem aplikacji stron trzecich zbieramy informacje o Twoim komputerze. Dane te są anonimowe. Nie mogą zidentyfikować Cię jako osoby i są wykorzystywane jedynie do generowania statystyk i późniejszych analiz.

Czas przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych będzie przez nas prowadzone przez czas trwania umowy. Podążamy za powstaniem umowy kupna, która rozpoczyna się od dostarczenia zamówienia lub wysłania zgody na komunikację marketingową. Okres ten wynosi 2 lata. Po tym okresie archiwizujemy jedynie dokumenty wymagane przez prawo.

Jak używamy plików cookie

Korzystamy z dwóch rodzajów plików cookies. Nasze własne, które są wykorzystywane bezpośrednio do prowadzenia sklepu internetowego. Przechowujemy w nich ulubione produkty, produkty dodane do koszyka czy produkty w porównaniu. Korzystamy również z plików cookies podmiotów trzecich, które przechowują anonimowo informacje o Twojej wizycie w e-sklepie. Mogą być one następnie wykorzystane w celach analitycznych lub marketingowych. Wszystkie informacje zawarte w przechowywanych przez nas plikach cookies są anonimowe. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć tutaj.

Jakie procedury bezpieczeństwa stosujemy w zakresie przechowywania danych osobowych?

Dostawca przyjął i utrzymuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapobieganie nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi do danych osobowych, ich zmianie, zniszczeniu lub utracie, nieuprawnionemu przenoszeniu lub innemu nieuprawnionemu przetwarzaniu oraz innym niewłaściwym wykorzystaniu danych osobowych.

 1. Anonimizacja danych osobowych.
 2. Zdolność do przywrócenia dostępności i dostępu do danych osobowych w odpowiednim czasie i w przypadku incydentów fizycznych lub technicznych.
 3. Proces regularnego testowania, oceny i oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych stosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania.
 4. Wielopoziomowy firewall.
 5. Ochrona antywirusowa i kontrola dostępu osób nieuprawnionych.
 6. Szyfrowana transmisja danych za pomocą technologii IT.
 7. Dostęp do danych osobowych wyłącznie przez upoważnione osoby Dostawcy.
 8. Serwery z danymi osobowymi zamknięte w serwerowni.

Jak możesz kontrolować przekazane przez Ciebie dane osobowe?

Jeśli jesteś naszym klientem (złożyłeś co najmniej jedno zamówienie), otrzymujesz dostęp do konta osobistego. Tutaj, w zakładce prywatność, znajdziesz przegląd danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat i w jakim celu je przetwarzamy.

Tutaj znajdziesz również przegląd osób trzecich, które ingerują w nasz sklep internetowy i którym przekazujemy Twoje dane osobowe.

Tutaj masz możliwość kontroli zgód na wykorzystanie Twoich danych osobowych, a także istnieje możliwość wycofania zgód lub usunięcia całego konta i Twoich danych osobowych.

Postanowienia ogólne

 1. Klient przekazuje swoje dane osobowe sprzedającemu w celu zawarcia umowy kupna ze sprzedającym i prawidłowej kontynuacji stosunku prawnego między klientem a sprzedającym na podstawie zawartej umowy kupna. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.
 2. Klient dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich ujawnienie osobom trzecim na warunkach określonych poniżej.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.
 4. Jeżeli Kupujący uzna, że Sprzedawca lub Przetwarzający dokonuje przetwarzania jego danych osobowych w sposób sprzeczny z ochroną życia prywatnego i osobistego Kupującego lub sprzeczny z prawem, w szczególności jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe ze względu na cel ich przetwarzania, może:
 5. zażądać od sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego wyjaśnień na ich adres e-mail lub na piśmie,
 6. zażądać od sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego, w formie żądania na jego adres elektroniczny lub na piśmie, usunięcia stanu rzeczy
 7. Jeżeli kupujący zażąda informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, sprzedawca ma obowiązek przekazać mu te informacje drogą elektroniczną lub pisemnie za pośrednictwem poczty. Sprzedawca jest uprawniony do pobrania uzasadnionej opłaty za udzielenie informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie przekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji, w przypadku powtarzających się żądań.
 8. Sprzedawca jest prawidłowo zarejestrowanym administratorem danych. Dane osobowe Klientów są zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem. Postępowanie z danymi osobowymi klientów regulują odpowiednie przepisy ustawy nr 110/2019 Dz.U., o ochronie danych osobowych i o zmianach niektórych ustaw, w brzmieniu obowiązującym i zmienionym.
 9. Wszelkie uchybienia, zapytania, wycieki lub niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych można zgłaszać do odpowiedniego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.